2017. január 31., kedd

Próba és kölcsönzés

A klubalkalmakon előszeretettel ajánljuk a kölcsönzés lehetőségét az eszközök próbájánál, hiszen utóbbi esetben csak rövid ideig, játszóházi körülmények közt van mód a hordozó tesztelésére.

Próbára csak a klubok és rendezvények alkalmával van mód, a Zuglói Babahordozó Klub készletét a mennyiség miatt nem tudjuk mozgatni, arról nem is beszélve, hogy az alkalmakon az eszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

Ha azonban kikölcsönöz a család egy hordozóeszközt, több napon át ismerkedhet a használatával, az eszköz nyújtotta lehetőségekkel a különböző, rájuk jellemző élethelyzetekben. Mindezt anélkül, hogy akár több tízezer forintot rászánna egy ki nem próbált, ismeretlen hordozó túl korai megvételére, így spórolnak is.
Vásárlási döntés előtt kérjük figyelembe venni, hogy a klubos hordozók paraméterei sok esetben eltérhetnek a piacon megtalálható, azonos márkájú és típusú hordozóktól, hiszen a babahordozás, illetve hordozókészítés egy dinamikusan fejlődő terület!

A Zuglói Babahordozó Klub (hordozóeszközzel vagy komoly vásárlási kedvezménnyel segítő) Támogatóinak és klubtagjainak köszönhetően biztosít lehetőséget hordozó-, valamint egyéb eszközök, mosható pelenkák és könyvek próbájára és kölcsönzésére a klubalkalmaknak otthon adó játszóházban. Ehhez természetesen - ahogy minden más hordozós klubban - szabályzat is tartozik, mely tartalmazza a kölcsönzés feltételeit, menetét és a kérdéses helyzetek lehetséges megoldását. Fontos, hogy a kölcsönző tag tisztában legyen kötelezettségeivel, amellett, hogy a hordozóeszköz átvételekor a Kölcsönzési elismervény aláírásával elismeri és elfogadja, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

Kölcsönzési szabályzatunk kialakításakor szem előtt tartjuk a kölcsönös bizalmat, a felmerülő kérdéses helyzetek gördülékeny és rugalmas kezelését a meghatározott keretek közt maradva, a közösség építését s ezzel szoros összefüggésben a klubtagok érdekeit, s mint hordozási tanácsadók szakmai felelősségünket s vele azonos fontossággal a minőségi segítségnyújtást, bízva a hosszú távú kapcsolat kialakulásában a Zuglói Babahordozó Klub és tagjai között. Célunk, hogy a hozzánk forduló családok a választott hordozóeszközöket kölcsönzéskor lehetőségükhöz mérten optimálisan használják, melyet a klubéletbe való bekapcsolódás is segít mind vizuális, mind gyakorlati tapasztalatokkal.

A kölcsönzéskor a kölcsönző tagot ellátjuk a kölcsönzött eszköz megfelelő használatával kapcsolatos alapvető információkkal, kötési tanácsokkal.

A kölcsönzéssel befolyó összeget a szervezők a klub fenntartására, működtetésére, fejlesztésére és elsősorban eszköztáruk bővítésére fordítják, vagyis minél többen kölcsönöznek, annál több hordozó beszerzésére van lehetőség.

Szerző: Zuglói Babahordozó Klub, Török Ági